top of page

за инвеститори

„Мелифера” АД има сключен договор с “Файненшъл Маркет Сървисиз” ЕООД за предоставяне на регулирана информация на обществеността чрез информационната система и медия X3News

Информация за публичното предлагане на акции може да се намери и на уебсайта на пазар ВЕАМ.

Акциите на "Мелифера" АД се търгуват на БФБ с борсов код MELI

 

Моля имайте предвид, че съдържанието на www.mellifera.bg/ir не се визуализира напълно в мобилната версия на страницата.

Ако желаете да се свържете с нас директно, моля пишете ни на ir@mellifera.bg

Ако желаете да получавате информация от нас, абонирайте се за нашия тримесечен бюлетин:

Управление и актуално състояние

„Мелифера” АД е акционерно дружество, учредено съгласно българския Търговски закон и вписано в българския Търговски регистър с ЕИК 206970213. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:

Биляна Лаундс - Николова - Изпълнителен Директор

Пейо Николов

Свобода Михайлова

Общи събрания
pdf_logo.jpg
pdf_logo.jpg
pdf_logo.jpg
pdf_logo.jpg
pdf_logo.jpg
pdf_logo.jpg
pdf_logo.jpg
pdf_logo.jpg
pdf_logo.jpg
pdf_logo.jpg
pdf_logo.jpg
pdf_logo.jpg
pdf_logo.jpg
pdf_logo.jpg
pdf_logo.jpg
Финансови отчети
pdf_logo.jpg
pdf_logo.jpg
Първично публично предлагане (IPO)

На 15.12.2022 беше проведено IPO на Мелифера АД. Повече информация тук.

На 17.01.2023 беше обявен старта на търговия с акции на Мелифера АД
на Българската Фондова борса:

Mellifera_Team_At_BSE.jpg
bottom of page